قرائتی / پاسخ به شبهات کرونایی4 - آیا ویروس وارد حرم امام می شود؟

3,190

حرم که ساختمان است، ویروس وارد بدن امام هم می شود. مگر امام رضا علیه السلام با زهر به شهادت نرسید؟ مگر امام حسین علیه السلام زیر سم اسب نرفت؟ مگر با خنجر سر از بدن مطهر امام جدا نکردند؟ امام علم غیب دارد، معجزه دارد، قدرت دارد، دعایش مستجاب است اما همه ی این ها در گرو اذن خداوند است و هر کجا که خدا گفت به کار برده می شود. بعضی ماشین ها را نوشته اند که استفاده اختصاصی ممنوع است، مثل اسلحه ای که در اختیار مأمور است، ولی حق استفاده شخصی ندارد. هر کجا که اجازه دادند، باید از آن استفاده کند.

محسن قرائتی 2.7 هزار دنبال کننده
pixel