خلع سلاح ژنرال سعودی توسط خبرنگاران

827
ژنرال سعودی که با نمایشی مضحک قصد مقصر جلوه دادن ایران را در حملات هفته گذشته داشت توسط خبرنگاران خلع سلاح شد
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel