فيديو كليپ " چف الشمس " | قاسم الظهيري و علي الأميري

904

" جف الشمس " أداء الرادود : قاسم الظهيري - علي الأميري كلمات القصيدة: محمد رضا عبدالخاني كلمات الموال : محمد المنصوري الهندسة الصوتية: حسن الغزي التصوير: سيد محمد الموسوي المونتاج: خليل الساري الإنتاج: فرقة انواء الرعاية الإعلامية : الأهواز ميديا . . Facebook.com/AhwzMedia Instagram.com/AhwzMedia Youtube.com/AhwzMedia Youtube.com/AhwzMedia2 Aparat.com/AhwzMedia Telegram.me/AhwzMedia

تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo
در فیلیمو ببین