تولید پسماند هر ایرانی

338
به طور متوسط هر ایرانی در طول عمر خود 9/5 تن زباله قایل بازیافت در طبیعت از خود به جا می گذارد.
زنده
پخش زنده ی مراسم قرائت خطبه ی غدیر
pixel