رسوایی مسیح علینژاد

5,101

⭕️ رسوایی مسیح علینژاد و بی بی سی در 40 ثانیه! مجری بی بی سی که درصدد اثبات بی تفاوتی مسیح علینژاد نسبت به وضعیت دستگیرشدگان در ایران بود با مقایسه طعنه آمیز مسیح، بی بی سی نیز رسوا شد!/دیش‌پلاس

enghelabgeram
enghelabgeram 155 دنبال کننده