گل استثنایی مسی که باعث شد هواداران حریف هم وی را تشویق کنند

1,643
یکی از زیباترین و استثنایی ترین گل های مسی همین گلی است که به رئال بتیس زده و یکی از نامزدهای دریافت بهترین گل از جوایز پوشکاش یا همان بهترین گل فصل در سال 2018 -2019 است. این گل باعث شد تا هواداران حریف هم وی را تشویق کنند
pixel