مصاحبه با تورج حسینی، مدیر موزه خودروهای تاریخی

321
حضور خودروهای کلاسیک در نمایشگاه خودرو تهران بهانه ای شد برای مصاحبه کوتاه با مدیر موزه خودروهای کلاسیک
جوان خودرو 19 دنبال کننده
pixel