مصاحبه با مهندس عباسعلی قصاعی

14
مصاحبه با مهندس عباسعلی قصاعی،مدیرعامل شرکت چینی زرین ایران آدرس سایت: www.amirza.org آدرس اینستاگرام: amirza_org شماره تماس : 02188225134
amirza.org 6 دنبال کننده
pixel