به سمت خدا - استاد حسین انصاریان

297
امیرالمومنین تمام این عالم را راهی برای رسیدن به الله میدانست/ دهه اول محرم 1399 / ورزشگاه آیت الله سعیدی / زمان 1:38/ حجم 14.7
pixel