آیتم کرنومتر؛ استقلال هنوز بدهی دارد!

150

داستان بدهی های تمام نشدنی استقلال چیست؟

کلاکت
کلاکت 10.5 هزار دنبال کننده