شتاب 0_130 کمری گرند 6 سیلندر

6,291
JaVaD.T 516 دنبال‌ کننده
6,291 بازدید
اشتراک گذاری
هیچ اطلاعاتی در مورد خودرو و محل تست ندارم
3 سال پیش
# درگ
JaVaD.T 516 دنبال کننده

h3

2 سال پیش
دنده باید برای دنده 1 روی حالت L می بود که دنده مثل حالت D زودتر سبک نشه و راننده تعویض دنده 1 به 2 را روی بهترین دور هم انجام می داد و دنده برای دنده 2 روی حالت 2 می بود که دنده مثل D زودتر سبک نشه و راننده تعویض دنده 2 به 3 را روی بهترین دور هم انجام می داد و دنده برای دنده 3 روی D می بود.
pixel