درمان تهوع با دستبند ضد تهوع

1,629

مکانیزم اثرگذاری: این دستبند با استفاده از علم اکیوپرشر (acupressure) که روشی مشابه طب سوزنی است و فشار روی مچ دست و تحریک نقطه ی نیکوان (Neikvan) که مرکز حالت تهوع در طب سوزنی می باشد، حالت تهوع را درمان می کند. تحقیقات دانشمندان نشان داده است که این امر در جلوگیری از حالت تهوع نقش بسیار مهمی دارد.

ccli
ccli 21 دنبال کننده