خبرگزاری صدا وسیما؛ بهبود آنتن دهی تلفن های همراه با فناوری داخلی

12
آنتن‌های ساخت داخل از دستاورد شرکت‌ پیشتازان صنعت فراز ارتباط مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که علاوه بر صرفه جویی ارزی، پوششی سراسری مخابراتی و ارتباطی برای تمام مشترکان در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد.
2 هفته پیش
# رشد
pixel