گل بسیار زیبای Narcissus jonquilla

7,550

این گل با نام پیاز شهلا نیز معروف می باشد برای خرید پیاز این گل بسیار زیبا به سایت BAZRCO.IR قسمت گلهای زینتی /پیاز گل مراجعه کنید