رادار ایرانی با 3000 کیلومتر برد

496

این رادار با برد 3000 کیلومتر میتواند حتی ماورای افق را نیز اسکن کند این رادار با تابش امواج راداری به لایه یونوسفر جو و انعکاس آن میتواند حتی از سطح زمین نیز تصاویر راداری تهیه کند هیچ جسمی توان مخفی ماندن از دست این رادار را ندارد حتی جنگنده ها اگر روی باند باشند با این رادار کشف خواهند شد همچنین این ویژگی توانایی فوق العاده در کشف اهداف کروز را میدهد