مسعود فراستی در برنامه «کتاب باز» :: قسمت نوزدهم

2,542

معرفی کتابِ «چیزها صرفا هستند: فلسفه در شعر والاس استیونس» نوشته ی سایمون کریچلی ترجمه ی مهرداد پارسا | برنامه «کتاب باز» با مسعود فراستی و سروش صحت دوشنبه، سیزدهم اسفند ماه نودوهفت

شِدِرِم
شِدِرِم 3.9 هزار دنبال کننده