تومور های متعدد همانژیوم کاورنوس در آقای ۸۱ ساله

930
آقایی با تومورهای متعدد همانژیوم كاورنوس در كاسه چشم از پانزده سال قبل، كه متأسفانه به علت بزرگی تومورها و فشار طولانی مدت روی عصب بینایی سبب از بین رفتن دید بیمار شده بود. پس از برش پشت پلك، ابتدا تومور كوچكتر كه به اندازه كره چشم بود خارج شد سپس تومور بزرگتر كه پشت كره چشم واقع شده بود پس از آزاد كردن چسبندگیهای متعددی كه به عصب بینایی و استخوان اطراف داشت آزاد شد اطلاعات بیشتر:www.drrajabi.com
pixel