اعتراف به عقب ماندگی جامعه و صدا و سیما از موضوعات آموزش جنسی در آنتن زنده !!❤

48

اعتراف دکتر به عقب ماندگی جامعه و صدا و سیما ایران از موضوعات آموزش مسائل جنسی (سکس) به کودکان در مدارس و تلویزیون و رادیو ایران

Pari Channel
Pari Channel 2 هزار دنبال کننده