اجزاء تشکیل دهنده راکت تنیس

631

در این فیلم به بررسی اجزاء تشکیل دهنده راکت تنیس پرداخته شده است. برنا اسپرت بورس لوازم ورزشی از برترین و بروزترین برندهای دنیا. http://www.bornasport.com/