تعریف علم بازاریابی با رویکرد تحقیقات بازاریابی

325
بازاریابی علم و هنر تولید و عرضه محصولی است که می دانیم به فروش می رسد، این تعریف برسیستم اطلاعات بازاریابی و هوشمندی رقابتی است ، برپایه تسلط بر اطلاعات و داده های بازار است ریسک تصمیم گیری ها را هر چه بیشتر کاهش دهیم
TMBA 48 دنبال کننده
pixel