بزرگترین تلسکوپ رادیویی دنیا در چین

460

تلسکوپ رادیویی نوعی از تلسکوپ است که با امواج رادیویی کار میکند و توانایی دریافت و تحلیل صداهای کیهانی را دارند. در حال حاضر چین بزرگترین تلسکوپ رادیویی دنیا را ساخته است. دانشجوکیت شمارا برای تحقق ایده هایتان حمایت می کند. https://Daneshjookit.com آموزش در دیجی اسپارک http://Digispark.ir

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده