آموزش ورود به پنل زبان آموزی و شرکت در کلاس های آنلاین زبانسرای ملل

456
نحوه ورود به پنل زبان آموزی زبانسرای ملل / معرفی امکانات و گزارشهای ارائه شده در قالب پنل زبان آموزی / نحوه ورود به کلاس های آنلاین / راهنمای رفع اشکالات احتمالی / راهنمای نصب نرم افزارهای مورد نیاز برای شرکت در کلاس های آنلاین
pixel