امتحانات ((مدرسه ))

334

وای خدا قبول دارین هنوز مدرسه ها شروع نشده دارن ازما امتحان میگیرن؟**دنبال کنی دنبالی ***((کپی حرام است ))

tanha.aram
tanha.aram 29 دنبال کننده
filimo
اتاق تاریک
%92
فیلم داستان زندگی زن و شوهری است به نام فرهاد و هاله که به همراه فرزند خردسالشان به تازگی به یکی از شهرک های تازه تأسیس اطراف تهران نقل مکان کرده اند و به واسطه زندگی در این محله روال زندگی شان دست خوش تغییراتی می شود.