خانواده سلطنتی انگلستان از کجا سر بر آورده؟

186

رسانه های جهان توجه زیادی به خانواده سلطنتی انگلستان دارند. جنبشی جمهوری خواه در انگلستان وجود دارد که خواهان انحلال این نهاد قدیمی و پرخرج است. اما خانواده سلطنتی انگلستان چه تاریخچه ای دارد؟