از رویاهای کودکانه تا کارآفرین نوجوان

46
سخنران: مایا پن مایا پن، نوجوان کارآفرین،طراح، کاریکاتوریست و فعال جوان که در سن کم به موفقیت های زیادی دست یافته و صاحب تجارت بین المللی می باشد. موضوع سخنرانی: انگیزه شما برای کسب و کارتان چقدر است؟ چه مواردی ذهن ما را بری رسیدن به موفقیت محدود می کند؟ روزانه هزاران ایده به ذهن ما می رسد و خیلی از این ایده ها متحول کننده و تاثیرگذار هستند اما به جای عملی کردن به سادگی از کنار آن ها میگذریم.
pixel