چاپ مستقیم UV روی پلکسی

152

چاپ روی اجسام مختلف سنگ ، چوب ، شیشه ، کاشی ، شاسی ، MDF ، پلکسی و ... با رنگ ثابت با دوام در برابر نور آفتاب