یادگیری عمیق بدون نظارت و خودرمزنگارها (Autoencoder)

764

استخراج ویژگی (روش های دستی و یادگیری عمیق)/ ویژگی خوب چه ویژگی ای است؟/ اتوانکدر چیست؟/ اتوانکدر در شاخه های مختلف (متن،تصویر،صوت و ...)/ معرفی و بررسی انواع اتوانکدرها شامل (Variational،Sparse، Denoising، Convolutional و Stacked)/ پیاده سازی اتوانکدرها با کتابخانه کراس/