تکنیک حمله به گوینده

128
اثرآنلاین 4 دنبال‌ کننده
در تکنیک حمله به گوینده که یکی از تکنیک های اقناع است با حمله به گوینده یک پیام به جای خود آن پیام سعی می شود حرف وی نادیده انگاشته شود اما چگونه؟ببینیم
اثرآنلاین 4 دنبال کننده
filimo
ملکه گدایان - قسمت 3
%95
افرا از نام ملکه به عنوان زنی که پشت همه توطئه هاست رونمایی کرده و منتظر عاقبت آن است. ملکه قرار است به مفت آباد بیاید و همه بچه مضطرب هستند و چشم به راه ملکه ای که تا بحال ندیده اند اما در مفت آباد خون به پا می شود و خبری تلخ و هولناک به البرز می رسد ...!
pixel