کلیپ دفاع مقدس رزمندگان زنجان

594

تهیه شده در گروه تلویزیونی بسیج شهید آوینی مرکز زنجان