اختتامیه اولین کنفرانس ملی رشد، توسعه و سلامت انسان

142
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران اولین کنفرانس ملی رشد، توسعه و سلامت انسان را با هدف کاربردی سازی دستاوردهای پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی 27 آذر ماه 1397 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در 9 پنل تخصصی و 6 کارگاه موازی و ارائه همزمان بیش از 100 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد برگزار کرد.
pixel