معترضان در اعتراضات درماه مه ممنوع در ترکیه دستگیر شدند

159

معترضان در جریان اعتراضات در ماه مه ممنوع در ترکیه دستگیر شدند یک گروه کوچک از معترضان از سوی اتحادیه کارگری چپ در روز چهارشنبه با پلیس در استانبول درگیر شدند و تلاش کردند تا به سمت میدان شهرک توکسیم شهر بروند. مقامات استانبول از سال 2012 به دلیل نگرانی های امنیتی ممنوع اعلام شده است.Protesters arrested during banned May Day protest in Turkey A small group of protesters from a left-wing workers union clashed with police in Istanbul on Wednesday as they attempted to march towards the city's iconic Ta

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده