خوشبختی تجربه شده از نگاه دنیل کانمن و مهران مدیری

1,051

مفهوم نزدیک و مشابه صحبت های مهران مدیری در برنامه ی دورهمی و دنیل کانمن، تنها نوبلیست حوزه ی اقتصاد رفتاری در مورد ارتباط پول و خوشبختی!

lordmani

lordmani

8 ماه پیش
عالی