متخصص ارتودنسی در غرب تهران | سوابق دکتر مسعود داودیان

969

دکتر مسعود داودیان در سال ۱۳۷۶ با کسب رتبه ۱۷ کشوری کنکور سراسری در رشته دندانپزشکی بهترین دانشکده دندانپزشکی (شهید بهشتی تهران) پذیرفته شد. وی در سال ۱۳۸۳ با کسب رتبه علمی اول رزیدنتی در رشته تخصصی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی پذیرفته شد. ایشان با احراز بورد تخصصی ارتودنسی اکنون مشغول فعالیت درمانی در غرب تهران هستند. www.mihanortho.com