چطور مکالمه زبان انگلیسی رو تقویت کنیم؟ قسمت پنجم! دایی چاغه چایی داغه!

230

چطور مکالمه زبان انگلیسی رو تقویت کنیم؟؟ یه راهش اینه که زبونتون بهم گره بخوره! ضرب المثل و اصطلاحات سخت انگلیسی که گفتنشون سخته رو تکرار کنید تا زبونتون به حرف زدن عادت کنه!!! با این روش هم کلمات و لغات جدید یاد میگیرید هم زبانتون تقویت میشه! ویدئو رو ببینید تا این روش رو کامل یاد بگیرید!