ریاضی هشتم | بردار و مختصات | علی نادری

956

فصل پنجم ریاضی هشتم بردار و مختصات درس اول: جمع بردارها درس دوم: ضرب عدد در بردار درس سوم: بردارهای واحد مختصات 09135748409 علی نادری

میهن مکتب
میهن مکتب 45 دنبال کننده