طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۲

77

لینک کامل http://teb114.ir/tabriziyan-book2-ep2/ منشأ طب اسلامی وحی و خداوند متعال و ائمه معصومین است.در طب اسلامی برخلاف سایر طب ها هیچ گونه دخل و تصرفی صورت نگرفته است،برخلاف طب های دیگر مانند طب یونانی(که حتی منشأ آن خود انبیا بوده اند)که دخل و تصرف های زیادی در آن صورت گرفته است.نکته ایی که در اینجا وجود دارد و باید به آن توجه کرد، این است، که اگر طبیب مسلمان بود دلیل بر این نیست که طبی که مورده استفاده قرار می دهد اسلامی است