کورس CASP - مالکیت داده

18
دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=84820
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel