حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در دانشگاه علم و صنعت و ایران

41
حضور مجتمع پلاستیک طبرستان در نمایشگاه دستاوردهای دانش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران
زنده
پخش زنده ی افتتاحیه ی نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰
pixel