ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دستگاه بسته بندی فرم فیل سیل شش کاویته

1,267
دستگاه بسته بندی فرم فیل سیل 60 تا 220 گرمی شش کاویته . کاربری آسان بسته بندی شکیل کاهش چشمگیر هزینه های بسته بندی در مقایسه با ظروف شیشه ای فرآیند بهداشتی www.altin-pack.com 04134482357 09101537772
pixel