انعطاف پذیری در رسیدن به اهداف

237

یکی از دلایلی که از رسیدن به اهداف دلسرد و منصرف می شویم نداشتن انعطاف پذیری در رسیدن به اهداف است

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel