آموزش تجارت و بازرگانی بین الملل زبان تخصصی بازرگانی بین الملل دکتر رحیم محترم

301
هر رشته و کاری زبان تخصصی مربوط به خود را دارد و یک واژه ممکن است در رشته های مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. جهت درک متقابل در ارتباطات تجاری بین المللی ما باید با زبان تخصصی مربوطه و واژگان آن آشنا باشیم.ما در این بسته صفر تا صد روند زبان بازرگانی بین الملل را از دیدگاه فنی و حقوقی به شما آموزش میدهیم.این مجموعه حاصل یک دهه تحقیق، پژوهش و تجربه اجرایی مدرس برتر حوزه بازرگانی جناب آقای دکتر رحیم محترم میباشد. این مجموعه تا به امروز جزو یکی از منابع غنی و قابل استناد در مراکز مختلف دانشگاهی و آموزشی معتبر ب
pixel