چرا دیه حادثه منا هنوز پرداخت نشده؟

110

اقدامات ایران علیه عربستان سعودی درباره حادثه منا چه بوده؟

کلاکت
کلاکت 11.1 هزار دنبال کننده