پیش گویی آتش سوزی نوتردام !!!

495

آیا آتش سوزی کلیسای نوتردام پیشگویی شده بود؟ انیمیشن اول هفت سال قبل یعنی دو هزار و دوازده ساخته شده! نظر شما چیه؟؟

فرنگ شهر
فرنگ شهر 13 دنبال کننده