هندسه دیفرانسیل: درس 6: مباحث تکمیلی هندسه ی موضعی خم ها - Misc. Topics

235
SajjadLakzian 21 دنبال‌ کننده
235 بازدید
اشتراک گذاری
درس هندسه ی دیفرانسیل موضعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
SajjadLakzian 21 دنبال کننده
pixel