ورود بدون پسورد با استفاده از نقص Cortana

250
محققان کشف کردند: با استفاده از نقص Cortana ( دستیار صوتی ویندوز ۱۰) میتوان بدون پسورد وارد ویندوز شد Open, Cortana: Voice assistant used to bypass locked Windows 10 machine security www.amertatit.com ارائه دهنده محصولات HP , EMC , Cisco , VMware
pixel