عزاداری زائران ایرانی درصحن حرم سید الشهداء(ع) 16 شهریور 98

147

عزاداری زائران ایرانی در صحن حرم مطهر امام حسین (ع) در قالب موکب امام رضا(ع) مداح اهل بیت حاج احمد زمانی