ترتیب نمایش

〰️KIM YO HAN〰️

2 ماه پیش
حیح نچ فکر کردم شدی ،میسی که نشدی♥️بلی بلی خودم میدونم *-*

〰️KIM YO HAN〰️

2 ماه پیش
ولی جدی اگه ناراحت شدی ببخشید چُن قبلا باهم‌ اینطوری میحرفیدیم فکر کردم ناراحت نمیشی بازم سارری هرچی گفدم با خودم بودم :))♥️ حیح باچه بچه گلم
ᶠᴬᵀᴱᴹᴱᴴ ᴹᵞ ᵟᵁᴱᴱᴺ• ¬ т α є ω σ σ и g.в т ѕ.к ρ σ ρ• مگه من گفتم ناراحت شدم نفله؟اینقدرام بی جنبه نیستم :)

〰️KIM YO HAN〰️

2 ماه پیش
تویی:)روح مانل:))ولی من دلخور نمیشم تو میشی ب من ربطی نداره مشکل داری باهاش مشکل گشا ابلفضل D: (نه نکردی :(باشه ..حیح ی سوال نموخوای برام نوه بیارید ؟ :::)
ᶠᴬᵀᴱᴹᴱᴴ ᴹᵞ ᵟᵁᴱᴱᴺ• ¬ т α є ω σ σ и g.в т ѕ.к ρ σ ρ• خودتی:)درسته..خب نشو اصلاا منم نشدم :( باشه..جانم؟نه خیر ننجون حالا زوده

〰️KIM YO HAN〰️

2 ماه پیش
نچ تویی :)) خیلم داره و گرنه مینوشتی D:تو هروقت میگی میزنمت نمیزنی ::( لوسی منظورته؟ باشه دیگه لوسی حرف نمیزنم:) خخخ چی گفدم
ᶠᴬᵀᴱᴹᴱᴴ ᴹᵞ ᵟᵁᴱᴱᴺ• ¬ т α є ω σ σ и g.в т ѕ.к ρ σ ρ• خودتی :) خب پس اگه فلجم کی دوساعته داره باهات حرف میزنه؟ودوست نداشتم دلخوری ای پیش بیاد (نه بابا اصلا اشتباه کردم) هیچی هیچی ولش

〰️KIM YO HAN〰️

2 ماه پیش
تویی :)میدونم^-^حیح فلج که نیسی لاوم تو هم میگفتیD:
ᶠᴬᵀᴱᴹᴱᴴ ᴹᵞ ᵟᵁᴱᴱᴺ• ¬ т α є ω σ σ и g.в т ѕ.к ρ σ ρ• خودتی :( بچه پرو اصلا ربطی به فلج بودن نداره که بعدم خیلی دلم میخواد بزنمت این چه مدل حرف زدنه اخه؟یه 10 باری میخونم تا بفهمم

〰️KIM YO HAN〰️

2 ماه پیش
دیفونع:)) آله D: خیر من اصنام لجباز نیشم ببین چه بچه خوبیم ^-^ کوفت بی مزه لوسه چصکش :|
ᶠᴬᵀᴱᴹᴱᴴ ᴹᵞ ᵟᵁᴱᴱᴺ• ¬ т α є ω σ σ и g.в т ѕ.к ρ σ ρ• خودتی :] اره خیلی :/ اینو من باید بهت میگفتم :|

〰️KIM YO HAN〰️

2 ماه پیش
گاو-_- هاهاها برا همین میگم بیبی یی چُن هر دفعه لجت میگیره D: عه کوجات درد میکنه ::( از وقتی منو گاز میگریXD
ᶠᴬᵀᴱᴹᴱᴴ ᴹᵞ ᵟᵁᴱᴱᴺ• ¬ т α є ω σ σ и g.в т ѕ.к ρ σ ρ• خر :) یعنی چی یعنی فقط بچه ها لج میکنن؟تو خودت اینقد لجبازی بچه ای؟:((سرم .. هه هه بامزه --____--

〰️KIM YO HAN〰️

2 ماه پیش
میزنم تو مخت ها -_-البته مخم که نداری:( XD ارح جون عمه بابام تو کوچولویی کوچولو من D: جسمی یا روحی خوب نیسی؟::( نچ من خرم من اخلاقم خری بید D:
ᶠᴬᵀᴱᴹᴱᴴ ᴹᵞ ᵟᵁᴱᴱᴺ• ¬ т α є ω σ σ и g.в т ѕ.к ρ σ ρ• اره مثل تو :) نه خیر بیب و بیبی کوچولو نیستم من بزرگ شدم -_____- جسمی :( پس منم گاوم از کی شدم هاپو خودمم خبر ندارم؟؟

〰️KIM YO HAN〰️

2 ماه پیش
خوایش*-*ماچ ننه به کلت:))خوبم میسی چرا بیب :'( حیح من یا طُ
ᶠᴬᵀᴱᴹᴱᴴ ᴹᵞ ᵟᵁᴱᴱᴺ• ¬ т α є ω σ σ и g.в т ѕ.к ρ σ ρ• ❤️❤️ممنون:)خداروشکر کوفت بیب من بیب نیستم بزرگ شدم من حتی از توعم بزرگترم -__- نمیدونم چرا:( هم من هم تو البته بیشتر تو
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel