برترین مشاور انتخاباتی کشور, مازیار میر

12,745
تیمی که اطراف شما جمع آوری شده بسیار مهم است. این جماعت گردِ شما بهترین مبلّغ شما میباشند. اما در انتخاب ایشان وسواس به خرج دهید. ممکن است مردم بر اساس ایشان شما را خوب یا بد قضاوت بکنند. چه بهتر که اطرافیانتان از شما بهتر و یا در سطح شما باشند. این افراد نماینده ی شما در جاهایی هستند که شما حضور ندارید. پس بسیار مراقب باشید. " یا اصلا هزینه نکنید، یا درست هزینه کنید."
بنیاد میر 70 دنبال کننده
pixel