تولید لیوان كاغذی

24,076
خط تولید لیوان کاغذی توسط دستگاه TL 150 دستگاه تولید لیوان کاغذی مدل TL-150 در حال حاضر بهترین مدل دستگا های تولید لیوان کاغذی در کشور می باشد . بزرگترین تولید کنندگان لیوان کاغذی به اتفاق این دستگاه را به لحاظ کیفیت , دقت , عملکرد صحیح و ساخت مهندسی مورد تاکید قرار داده و استفاده می کنند.این دستگاه قابلیت تولید در سه شیفت را دارد. 021-44618367-70 09122484337 www.tftcommerce.com
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel