مبانی روخوانی وروان خوانی ۱ درس سوم (قسمت۲)

52
مبانی روخوانی وروانخوانی قرآن کریم کاری از معاونت امور قرآنی مجتمع دینی عمادشهر با همکاری نهاد امور قرآنی شورای عالی مدارس اهل سنت وجماعت جنوب ایران
farid.sarvand 16 دنبال کننده
منطقه پرواز ممنوع
%90
کارگردان: امیر داسارگر مدت زمان: یک ساعت و 36 دقیقه
منطقه پرواز ممنوع
pixel